top of page
  • bivid

Bones pràctiques en ciberseguretat

Per ser més productiu fes servir sistemes de relació basats en la confiança i aprèn a desconfiar dels que se n’aparten. Tenir llacunes en ciberseguretat no només pot afectar el nostre negoci, també els dels nostres proveïdors i posar al descobert dades dels nostres clients. És per aquest motiu que la ciberseguretat és sinònim de confiança, i cal un ecosistema en què s’hi sentin a gust l’empresa, els proveïdors i els clients.

La dada Els atacs d’enginyeria social representen una pèrdua important de confiança i, sobretot, de diners, a les empreses. Cada vegada, a més a més, els atacs són més sofisticats.

La clau La digitalització dels processos empresarials aporta grans beneficis i possibilitats. Però també obre un interrogant: la creació d’un ecosistema de confiança. No només és necessari un servei de qualitat sinó també una continuïtat del servei i una seguretat en les dades de què es disposa. I aquesta fórmula no és només en la relació empresa-client sinó entre empresa-proveïdors. Aquest és el vertader èxit de l’ecosistema de confiança.

A fons L’objectiu de tot negoci és que funcioni amb una total confiança entre tots els actors implicats: empresa, clients i proveïdors. Igual que no ens posem al davant del volant d’un cotxe sense haver superat tots els coneixements necessaris i haver supervisat l’estat del vehicle, tampoc no estarem al 100% segurs del nostre negoci si no tenim present que la confiança entre empresa, clients i proveïdors és plena. I això només s’aconsegueix si es compleixen tots els requisits necessaris per fomentar-la. Confiança és fidelització. Fidelització és creixement empresarial i reputació. La confiança és una peça central que mou l’engranatge del negoci en positiu, però que també el pot moure en negatiu. Un servei de qualitat és necessari, però també donar garanties als clients i als proveïdors, mostrar amb fets que les seves dades estaran segures i que no podran ser alterades, robades ni usades per fer quelcom que el client no ha consentit. I, evidentment, complint la legislació vigent. Només així l’empresa podrà exigir el mateix als seus proveïdors, i si tothom compleix s’esdevindrà un ecosistema de confiança. Hi ha eines que ajuden a crear aquest ecosistema entre empresa i usuari final:

  • Certificats digitals SSL de seguretat del web.

  • Ús de sistemes de pagament i facturació electrònica segurs.

  • Protecció de la infraestructura dels sistemes, que ens ha d’ajudar a aturar atacs contra la nostra estructura.

  • Seguiment de les diferents polítiques de protecció de dades, que ofereixen una transparència diàfana dels processos.


“La ciberseguretat és una palanca generadora de la confiança necessària per promoure l’ús de les noves tecnologies i la transformació digital, imprescindibles per al bon funcionament de l’activitat econòmica.”

La ciberseguretat i la confiança, les dues cares de la mateixa moneda, CESICAT, 2018.
0 visualizaciones0 comentarios
bottom of page