top of page
  • bivid

ELS TEUS DRETS COM A CLIENT - bivid

Si us truca una operadora per oferir-vos una oferta, atents a aquests consells! - bivid(telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Si rebeu una oferta comercial per telèfon per canviar de proveïdor d’Internet, també heu de tenir present que:


(Informació de la Generalitat de Catalunya)


bivid(telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Abans de tot, us advertim que bivid no us trucarà mai per oferir-vos cap oferta, no fem publicitat telefònica.


Us han d’informar clarament, al principi de la conversa de:

  • La identitat del de/la venedor/a

  • La finalitat comercial

  • Les característiques essencials del producte/servei

  • El preu o El dret de desistiment


En el moment de contractar el servei us han d’informar de:


  • El termini per a la connexió inicial que figura en el contracte tipus i la prevista per al seu cas concret

  • L’existència, en el seu cas, d’un període mínim de contractació i la possible compensació pel seu incompliment.

  • El vostre dret a posar fi al contracte a través de la mateixa manera en què es va celebrar, així com les altres formes de donar-se de baixa del servei en cas d’existir.


L’empresari, ha de confirmar l’oferta per escrit o, llevat d’oposició expressa de la persona consumidora, en qualsevol suport de naturalesa duradora. La persona consumidora NOMÉS quedarà vinculada per l’oferta si signa el document escrit.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Aquesta acceptació expressa, per escrit, es pot fer en paper (signatura) o bé per correu electrònic, fax o SMS. L’empresari ha de facilitar a la persona consumidora la confirmació del contracte celebrat en suport durador.


Teniu 14 dies naturals des que contracteu per telèfon per anul·lar el contracte. • Abans de canviar de companyia consulteu amb l’actual els requisits per fer el canvi. • No us precipiteu en prendre una decisió. • No faciliteu les dades bancàries ni el DNI ni les dades de cap factura si no esteu ben segurs i convençuts. • En cap cas, les trucades telefòniques s'han d'efectuar abans de les 9 hores ni més tard de les 21 hores ni els festius o caps de setmana.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)
12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page