• bivid

"Phishing" pesca de contrasenyes - bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil

Tingueu cura de les vostres constrasenyes, no caigueu al Phishing!

bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

El “Phishing” és una tècnica informàtica d’enginyeria social, a través de la qual s’utilitza il·lícitament un duplicat fals d’una pàgina web amb la finalitat d’aconseguir, de manera fraudulenta, les dades confidencials de la persona destinatària del correu electrònic (contrasenyes i claus bancàries, números de compte i de targetes de crèdit, dates de caducitat...) per tal de fer-ne ús.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Podem arribar a rebre a la nostra adreça electrònica determinats correus electrònics fraudulents, de contingut il·lícit, enviats massivament sota una aparença simulada d’una entitat bancària o financera, que ens demana les nostres dades personals i confidencials d’accés a serveis bancaris (contrasenyes de comptes bancaris, claus bancàries, números de targetes de crèdit, dates de caducitat...) de manera fraudulenta amb falsos pretextos (verificar les dades, actualitzar el sistema, reactivar el compte, problemes de caràcter tècnic...) i amb la intenció d’apropiar-se de les nostres dades confidencials.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Ofertes falses de treball Hem d’anar amb compte si rebem un correu electrònic d’una oferta falsa de treball amb la intenció fictícia de contractar personal laboral i d’apropiar-se de les nostres dades bancàries per a finalitats fraudulentes.


És una modalitat de Phishing a través de la qual una empresa fraudulenta ens comunica que cerca personal de confiança per a un lloc de comandament o similar, amb uns ingressos alts i ràpids dins d’un horari flexible (temps parcial) i des de casa.

bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

En aquest correu de falsa oferta de treball ens sol·liciten, amb engany, les dades del nostre compte bancari per a finalitats fraudulentes sota l’aparença d’una oferta de treball ben pagat que consistirà a rebre girs bancaris, transferències bancàries i posteriorment enviar aquests diners a l’estranger.


Vigilem si estem cercant treball en els portals d’Internet perquè, aleshores, podem rebre correus personalitzats amb la mateixa intenció fraudulenta


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)
2 views0 comments