• bivid

Protecció de dades - bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)


Existeixen programes rastrejadors que permeten de localitzar adreces de correu electrònic als fòrums públics d’Internet: grups de notícies, xats, llistes de correu, etc.


L’arrova, com a element comú de totes les adreces, permet detectar i capturar automàticament gran quantitat d’adreces de correu electrònic, que després s’introdueixen en una base de dades en què els usuaris estan segmentats en funció del tema de debat o a la llista de distribució corresponent.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

El xat permet que d’altres participants del xat introdueixin virus (o cavalls de Troia -troians-) a l’ordinador per tal de facilitar-hi un posterior accés. Per prevenir aquests casos cal emmascarar la nostra adreça de correu electrònic mitjançant l’addició d’un text que provoqui la devolució dels missatges enviats.


Per exemple: usuariNOSPAM@domini.es Els operadors han de garantir la protecció de les dades personals en l’exercici de la seva activitat. Els operadors podran tractar les dades amb finalitat de promoció comercial, sempre i quan l’abonat hagi Pàgina 8 de 11 donat el seu consentiment informat.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

Ha de dirigir-se als abonats, almenys amb un mes d’antelació a l’inici de la promoció, informar-los del tipus de servei per al que s’efectuarà el tractament, els tipus de dades i la durada. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se a través d’un mitjà que garanteixi la recepció per part de l’abonat, podrà dur-se a terme de manera conjunta a la facturació del servei prestat.


Ha de facilitar-se a l’interessat un mitjà senzill i que no impliqui cap cost, per tal de manifestar la seva negativa al tractament de les dades.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

En particular, és ajustat al reglament el procediment on la negativa pugui efectuar-se mitjançant un enviament prefranquejat o la trucada a un número telefònic gratuït o als serveis d’atenció al client. Si en el termini d’un mes des que l’abonat rep la sol·licitud no s’hagués pronunciat al respecte, s’entendrà que consenteix el tractament de les dades, sempre que així s’hagués fet constar a la informació dirigida a l’abonat.


bivid (telefonia / fibra òptica / internet rural / tarifes mòbil /lleida)

En tot cas, els abonats tindran la possibilitat de retirar en qualsevol moment el seu consentiment per al tractament de les seves dades.

11 views0 comments